โรงเรียนบ้านควนสูง

หมู่ที่ 10 บ้านควนสูง ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

083 6342944

เด็กเล็ก การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีช่วยลูกเอาชนะความอาย

เด็กเล็ก ลูกเป็นศูนย์กลางของความสุข พ่อแม่ชอบที่จะวางแผน และมองโลกในแง่ดี เมื่อลูกน้อยที่น่ารัก ของพวกเขาเติบโตเป็นเด็กที่ซุกซน และค่อยๆเติบโตเป็นเด็กนักเรียนที่เข้ากับคนง่าย และกระตือรือร้น อย่างไรก็ตาม อาจเกิดขึ้นได้ที่ลูกน้อยของคุณไม่เข้ากับคนง่าย หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคม และมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเหงา เด็กหลายคนขี้อาย และแสดงลักษณะของคนเก็บตัว

หากลูกของคุณกำลังแสดงสัญญาณ ของลักษณะบุคลิกภาพเหล่านี้ คุณก็ไม่ต้องกังวลไป ต้องใช้ความเข้าใจ และการยอมรับเล็กน้อย เพื่อจัดการกับสถานการณ์ประเภทนี้ อย่างมีไหวพริบ 5 เคล็ดลับในการช่วยเหลือเด็กขี้อาย พูดคุยกับลูกของคุณ ความขี้อายของเด็กหลายคนมักเกิดขึ้นจากปัญหาที่ฝังลึก ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากครอบครัว อย่างไรก็ตาม ในเด็กโตความอายอาจเป็นผลมาจากปัญหาอื่นๆ อีกหลายประการตรวจสอบกับครูว่าลูกของคุณเป็นอย่างไรที่โรงเรียน ไม่ว่าเขาจะสื่อสารกับเด็กคนอื่นหรือไม่

ความรุนแรง อาจถึงขั้นเรื่องเพศ การหย่าร้างของผู้ปกครอง การทะเลาะเบาะแว้ง การทะเลาะเบาะแว้งและการทำร้ายทางวาจามักทำให้เด็กขี้อายและขี้อาย พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องลูกของคุณจากสาเหตุดังกล่าว หากบุตรหลานของคุณมี บาดแผลทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งตั้งแต่อายุยังน้อยคุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับสภาพของพวกเขา อย่าละเลยเธอ

แสดงความเห็นอกเห็นใจ มีความแตกต่างระหว่างการเอาใจใส่ และการเอาใจใส่อย่างมีสติ ดังนั้นอย่าสับสนทั้งสองอย่าง การเอาใจใส่ลูกน้อยของคุณ คุณทำให้เขาละอายใจในตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้เขาขี้อายและขี้อายมากขึ้น หลีกเลี่ยงการตัดสินพฤติกรรมในทุกสถานการณ์ เห็นอกเห็นใจเด็กและอธิบายให้เขาฟังว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยม บอกทารกว่าเขาไม่ควรอารมณ์เสียเกี่ยวกับตัวเอง สนับสนุนความสำเร็จทั้งหมดของเขา บอกลูกของคุณอยู่เสมอว่าทำไมคุณถึงคิดว่าเขาเป็นเด็กที่ดีที่สุดในโลก

เด็กเล็ก

ค้นหาจุดแข็งของลูกคุณ เด็กหลายคนมักจะขี้อายเนื่องจากขาดแรงจูงใจ และความมั่นใจในตนเองช่วยลูกของคุณพัฒนาเป็นรายบุคคล และเข้าใจจุดแข็งของพวกเขา ให้ความสนใจกับทารกเกี่ยวกับลักษณะนิสัย และคุณสมบัติเชิงบวกที่เขามี สิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง แนวโน้มของเด็กแต่ละคนเป็นรายบุคคล ค้นหาว่าลูกของคุณชอบอะไรมากที่สุดและกระตุ้นให้พวกเขาทำเช่นนั้น

กระตุ้นให้ลูกของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการช่วยให้ลูกของคุณเปิดใจ และพูดคือกระตุ้นให้พวกเขาโต้ตอบกับเพื่อน เชิญเพื่อนสมัยอนุบาล เพื่อนร่วมชั้นหรือลูกพี่ลูกน้องของบุตรหลานมาเยี่ยม พยายามให้เด็กอยู่ในตำแหน่งที่ลูกของคุณจะต้องควบคุมสถานการณ์และใช้อำนาจของเขา สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกน้อยของคุณเข้าใจความหมายของตัวเอง เปิดใจ และมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอื่นๆ

อย่าตีตราลูกของคุณ ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในการจัดการ และเลี้ยงดูเด็กน่าจะเป็นการติดฉลาก เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะไม่ทำเช่นนี้ในที่สาธารณะ หากคุณเรียกเด็กว่าขี้อายอยู่เสมอ เขาจะสูญเสียความมั่นใจในตนเอง มองหาตัวอย่างสถานการณ์ที่เด็กต้องรับมือกับความเขินอาย บอกเขาว่าคุณภูมิใจแค่ไหนที่เขาสามารถเอาชนะความเขินอายได้ด้วยตัวเอง

ค่อยๆ ส่งเสริมให้บุตรหลานของคุณประพฤติตนอย่างมั่นใจและไม่ล่วงเกิน การทำตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยลูกของคุณพัฒนาความมั่นใจในตนเอง สร้างความสัมพันธ์กับเด็กคนอื่นๆ และมีความสุขกับช่วงชีวิตที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขา การมีส่วนร่วมมากขึ้นในกิจกรรมของลูกเป็นวิธีที่ดีในการช่วยให้เขาเอาชนะความเขินอาย และกระชับความสัมพันธ์ของคุณ

วิธีปลดปล่อยทักษะการเขียนของลูกคุณ เด็กเล็ก มีความคิดสร้างสรรค์และอยากรู้อยากเห็น แต่การศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาอาจลดลงตั้งแต่อายุห้าขวบ การปลูกฝังให้ลูกน้อยของคุณรักการเขียน คุณจะช่วยให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความหลงใหลในการเขียนไปตลอดชีวิต การเขียนเป็นกิจกรรมที่เด็กๆสามารถทำได้ทุกที่ เนื่องจากการพัฒนาทักษะการเขียนเกี่ยวข้องกับการดึงเอาประสบการณ์ที่ได้รับในห้องเรียน ที่บ้านและอื่นๆ

แนวคิดของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ มีมากกว่าแค่การนั่งเขียนด้วยปากกาบนกระดาษเปล่าที่บ้านคุณสามารถเตรียมบุตรหลานของคุณสำหรับความคิดสร้างสรรค์ทางวรรณกรรมผ่านการเล่น การสนทนา การอ่าน และการค้นคว้า คุณต้องทำสิ่งนี้ด้วยวิธีต่อไปนี้ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของลูกคุณ กระตุ้นให้ลูกของคุณคิดนอกกรอบ โดยใช้เกมเสริมสร้างจินตนาการที่หลากหลาย จัดการแสดงละคร สวมหน้ากาก และสร้างสถานการณ์สมมติที่เด็กจะต้องแก้ปัญหา ตัดสินใจและทดลอง

ถามคำถามปลายเปิดที่จะจุดประกายจินตนาการของเขา และสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติ เช่น คุณจินตนาการถึงวันเกิดที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร คุณจะทำอะไรกับเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ ฯลฯ คุณยังสามารถสนับสนุนให้บุตรหลานของคุณเขียนประวัติครอบครัวของพวกเขา รวบรวมรูปถ่ายของญาติจากรุ่นต่างๆ และช่วยลูกของคุณสร้างแผนภูมิต้นไม้ครอบครัวหรือพงศาวดารของครอบครัวในขณะที่เล่าเรื่องราว และข้อเท็จจริงต่างๆ จากชีวประวัติของพวกเขา คุณสามารถเริ่มเขียนหนังสือประวัติครอบครัวและประเพณีร่วมกันได้

เชื้อเชิญให้บุตรหลานของคุณเขียนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่พวกเขาชื่นชอบ เรื่องตลกและความคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ข้างรูปถ่ายหรือความทรงจำ ให้ลูกของคุณพกสมุดบันทึกติดตัวไปด้วยและเขียนความคิด และเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่พวกเขาสังเกตเห็นในระหว่างวัน ในการเป็นนักเขียนที่มีพรสวรรค์ การเป็นผู้สังเกตการณ์โลกรอบตัวคุณเป็นสิ่งสำคัญมาก คุณยังสามารถกระตุ้นให้ลูกของคุณเขียนความฝันของพวกเขาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจอีกทางหนึ่ง มีการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง

แม้ว่าเด็กส่วนใหญ่จะใช้เวลาน้อยมากในการเตรียมงานเขียน แต่การวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเขียนที่มีประสบการณ์ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิด และวางแผนเรื่องราวของงานในอนาคตโดยตรง คุณได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ก่อนที่เขาจะจับปากกาหรือดินสอด้วยการช่วยลูกสร้างไอเดีย ให้ลูกของคุณรวบรวมรูปถ่ายหรือรูปภาพเก่าๆ จากนิตยสารและแต่งเรื่องราวตามรูปภาพเหล่านั้น หรือให้พวกเขาสร้างเรื่องราวสำหรับรูปถ่ายหรือวัตถุที่ดึงดูดสายตาของพวกเขาเอง ให้ลูกของคุณเขียนเรื่องราวสำหรับหนังสือภาพโดยไม่มีข้อความ

ช่วยเขาตีความภาพด้วยคำถามนำของคุณ เกิดอะไรขึ้นในภาพ ทำไมตัวละครนี้ดูกังวล คุณสามารถเริ่มเขียนเรื่องราวแล้วขอให้ลูกของคุณเขียนต่อ เมื่อเด็กอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในนิทาน ให้เพิ่มเหตุการณ์ทีละเหตุการณ์ร่วมกับเขาในเรื่องราว เขียนตัวเลือกบางอย่างสำหรับการเปิดพล็อต ฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งฉันจะเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วพบ ฉันกำลังจะกำหนดเวลา และสถานที่เฉพาะสำหรับการสร้างสรรค์วรรณกรรมของลูกในแต่ละวัน เนื่องจากหลายครอบครัวจัดสรรเวลาสำหรับการอ่านหนังสือของครอบครัวทุกวัน

ดังนั้นคุณจึงสามารถจัดสรรเวลาสำหรับการเขียนในลักษณะเดียวกันได้ แม้ว่าจะใช้เวลาเพียง 10 นาทีต่อวันก็ตาม หากลูกของคุณยังเขียนไม่ได้ คุณสามารถเขียนความคิดของเขาเอง นอกจากนี้ ขอให้บุตรหลานของคุณระบุ สถานที่สำหรับเขียน พิเศษที่พวกเขารู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจในการคิด ใคร่ครวญและเขียนอาจเป็นเตียง โต๊ะในครัว เก้าอี้ตัวโปรดหรือม้านั่งนอกบ้าน หากเด็กเขียนวันละนิด เขาจะขยายความสนใจ และทักษะในด้านนี้มากขึ้นและเร็วกว่าการเขียนเป็นตอนๆ

บทความที่น่าสนใจ ดวงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญการสำรวจดวงจันทร์ลงจอดบนดวงจันทร์ภายใน 7 ปี